Többsincs című kiállítás Nagyszebenben

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének (SZMÚE) TÖBBSINCS című fotókiállítás megnyitóval kezdődött a tizenkettedik nagyszebeni Hungarikum Napok 2021. június 27-én, mely a Református Templom Galériában augusztus végéig megtekinthető.

Az istentiszteletet követően Varró Sándor református lelkipásztor és házigazda két képre utalt, amelyek megragadták őt. Értékes örökségünk ápolása és a keresztyén hitélet megélése köszönt vissza számára a képekben hiszen az erdélyi magyarság megmaradásának fő pillérei és mozgatórugói is egyszerre.

Részletek a kiállásról és a megnyitóról

Serfőző Levente, a HÍD Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és megköszönte a kiállítás megvalósítását. A teret a helyi református egyházközségnek, a fesztivál támogatóinak és az alkotóknak: Huszár Szilamér, Kátai Edit, Klárik Loránd, Szekeres Attila és Toró Attila.

Szekeres Attila, a SZMÚE külkapcsolati megbízottja beszélt a szervezetről, annak küldetéséről. Azt is megemlítette beszédében, hogy másodszor állít ki ebben a galériában, mivel első alkalommal magyar címereket és zászlókat mutatott be Nagyszebenben.

A tárlat kurátora, Huszár Szilamér ismertette az alkotásokat és azt, hogy miként lettek kiválasztva a fotók és hogyan állt össze a kiállítás. A fényképek egy része 2018-ban a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának Sepsiszentgyörgyön tartott konferenciája keretében, Erdővidéken szervezett kiránduláson készültek. Majd 2019-ben a Kárpát-medencei magyar újságírókkal Árkoson tartott szakmai tanácskozást záró orbaiszéki kiránduláson.

 

A kiállítást augusztus végéig lehet megtekinteni.

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesület hitvallása:

Meggyőződésünk, hogy az újságírónak és általában a sajtónak, meghatározó társadalmi szerepe van, erős eszköze a közvélemény alakításának. Ezért napjaink megbolydult, értékromboló világában nem mindegy, hogy az írott és elektronikus sajtó milyen szellemi és erkölcsi üzenetet képvisel, illetve közvetít.
Szétszaggatottságunk miatt a magyar nyelvterületen ez hatványozottan igaz, különösen a számbeli kisebbségbe szorított nemzetrészek esetében. És földrajzi elhelyezkedése, környezete, múltja, gondolkodásmódja, életvitele, hagyományai, szokásai, valamint gondjai következtében a székely-magyarság ezen belül is sajátos közösséget alkot.
Mindezek tudatában alapítottuk a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét, amely szándékunk szerint az igazság kimondásának elősegítésén túl, nemzeti önazonosságunk megerősítésén is munkálkodik.

A SZMÚE céljai:

A szakmai kapcsolatok erősítése, újságírói találkozók, táborok, kirándulások, értekezletek szervezése, hazai és nemzetközi tapasztalatcsere.

Elősegíteni a becsületes publicisztikai alkotó munkát, támogatni a társadalmi elismerésre jogosult, közérdeket szolgáló újságírói tevékenységet. Megvédeni a sajtóban dolgozók jogait, alkotói szabadságot és az emberi méltóságot.

– Az egyesületi tagok szakmai képzésének megszervezése és támogatása.

– Az önazonosságtudat megerősítése.

– Érdemdíjak alapítása, pályázatok kiírása.

– Saját folyóirat, riportkönyvek, publicisztikai kötetek, egyéb kiadványok megjelentetése.

A felsoroltak elérése érdekében szükségesnek tartjuk egy olyan újságírói továbbképző, tanulmányi és szabadidőközpont létrehozását. Szeretnénk itt rendszeresen összegyűlni, szakmai értekezleteket és tanfolyamokat szervezhetünk. Velünk nem feltétlenül egyetértő, de értékrendünket tiszteletben tartó, neves személyiségek, írók, művészek, tudományos kutatók előadásait hallgathatjuk.Az elhangzottakat megvitathatjuk, fogadhatjuk a minket felkereső kollégákat, illetve kikapcsolódhatunk és pihenhetünk.

Ez is érdekelhet