Tiltakozunk a budapesti Borsos Miklós Lakásmúzeum ügyében!

Megdöbbenve értesültünk a budapesti Borsos Miklós Lakásmúzeum tervezett sorsáról és csatlakozunk a tiltakozáshoz. Nemzeti kultúránkat és értékeinket érintő intézkedésnek tekintjük a jelenlegi polgármester-asszony döntését és határozottan ellenezzük azt.

Borsos Miklós Nagyszebenben született és erre mindig büszkén, csodálattal és tisztelettel emlékezett vissza írásaiban, filmekben, beszélgetéseken. Édesanyjának sírját és az eredeti, a művész által, fiatalon bevésett sírkeresztet mai napig ápoljuk a nagyszebeni római-katolikus temetőben. A budapesti Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvánnyal, a gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvánnyal, a győri Borsos Miklós Múzeummal kötött partnerségeknek köszönhetően több emléknapot, kiállítást, filmvetítést szerveztünk a nagyszebenieknek és az ide látogatóknak.

Nagyszebenben sajnos nincs a művész munkásságát és szellemiségét bemutató emlékház, múzeum vagy szoba. Ennek ellenére a nagyszebenieknek és intézményeink és közössége körében mutattuk be Borsos Miklós munkásságát, szellemiségét, a helyi emlékezetbe próbáltuk bevésni a magyar művészt úgy, hogy a mindenkori helyi személyiségek listájának első 10 neve között szerepel. Segítséget kaptunk ezen igyekezeteinkben a Budavári önkormányzattól, amelynek támogatásával és közbenjárásával a művész gyermekkori lakására Borsos Miklós Emléktáblát helyeztünk el 2007-ben, amikor városunk Európa Kulturális Főváros volt. A Visszanéztem félutamból című, saját életét bemutató kötetnek nagyszebeni részét román, német és angol nyelvekre fordítottuk, és bemutattuk a nagyközönségnek. A nagyszebeni Brukenthal Múzeumnak adományozott három grafika és egy kisplasztika Borsos Miklós munkásságát örökíti meg és mutatja be a saját szülővárosában.

A művész nevét viselő intézményeknek és a közös, fentebb is felsorolt kezdeményezéseknek, rendezvényeknek köszönhetően Borsos Miklós bekerült a mindenkori hírességek közé Nagyszebenben.

Csatlakozunk a budapesti Borsos Miklós Lakásmúzeum rendeltetésének megváltoztatása elleni tiltakozáshoz, határozottan elítéljük.

A HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületnek nevében, Serfőző Levente elnök,

az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke.

Írd alá!

­­­­­­­­­­­­­­­­­__________

Gyergyócsomaflava tiltakozása

A budavári önkormányzatot vezető baloldali polgármester döntése ellen tiltakozik a Budavári Lakosok Szövetsége, a művészet pártolói, Borsos Miklós tisztelői és számos közéleti ember. A felhíváshoz lehet csatlakozni. Borsos Géza, a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületének vezetője bevezető soraival alább olvasható a felhívás.

Gyergyócsomafalván, a Borsos család valamikori tulajdonát képező telken 2000-ben áldozatos munkával, Borsos Miklósné Kéry Ilona támogatásával és az itt lő rokonok segítségével “Borsos Miklós Emlékházat” hoztunk létre, és tartunk fenn minden állami és közületi támogatást nélkülözve.

Fájó szívvel figyeljük tehát, hogy az általunk is mintának tekintett, és oly sok közösségi élményt megélt, nemzeti kultúránk részét képező Borsos Miklósék volt kedvenc alkotásaival berendezett otthonát, hogyan próbálja Váradiné Naszályi Márta I. kerületi polgármester hatalmi eszközökkel működését ellehetetleníteni majd felszámolni. Tettét nemzeti kultúránk, értékeink elleni merényletnek tartjuk, mint ilyent mélységesen elítéljük és határozottan tiltakozunk ellene!

Borsos Géza,

a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány alapító elnöke

FELHíVÁS – Budapest

A Budavári Lakosok Szövetsége egyesület tagjai és a Budai Vár önkormányzati képviselője megdöbbenéssel értesültünk a baloldalhoz kötődő Váradiné Naszályi Márta I. kerületi polgármester döntéséről.

A polgármester a Budapest I. Úri u. 6. sz. I/12 sz. alatti Borsos Miklós Lakásmúzeumot irodahelyiségnek minősítette és pályáztatás nélkül bérbe adta a Politikatörténeti Intézetnek.

A Politikatörténeti Alapítványnak és a Politikatörténeti Intézetnek évtizedekig tartó alaptalan  pereskedés után  kellett kiköltözni a Kúria Kossuth téri épületéből. A marxista hagyományokat ápoló társadalomkutató intézet az irodának átminősített  120 m2 Tóth Árpád sétány felé néző lakásért havi 24.418,- Ft bérleti díjat fizet, ami alacsonyabb mint a minimum lakbér!

A magyar kultúra, különösen az alkotó művészet tisztelőihez és barátaihoz fordulunk emeljék fel szavukat Váradiné Naszály Márta polgármester asszony meggyőzésére, változtassa meg döntését, amely a Borsos Miklós Lakásmúzeum  tragédiáját okozza.

A Lakásmúzeum a világhírű szobrászművész  Borsos Miklós és felesége Kéry Ilona Budavári lakása volt.  Borsos Miklós 1990. január 27-i halálát követően özvegye, Kéry Ilona 1997-ben létrehozta a Borsos Miklós és Kéry Ilona Alapítványt  Borsos Miklós szobrászművész   hagyatékának ápolása,  művészeti értékének bemutatása és emlékének megörökítése céljából.

Kéry Ilona 2001-ben meghalt, örökösei a lakásban lévő bútorokat, berendezési és művészeti tárgyakat részben eladták az I. kerületi önkormányzatnak. Az Alapítvány kuratóriuma és az Kerületi Önkormányzat 2002-ben létrehozta a Lakásmúzeumot, a lakást  a Borsos Miklós Alapítvány bérelte, az önkormányzat  a múzeumban elhelyezte  a megvásárolt tárgyakat, a Borsos Miklós és felesége /Buba/  életét és művészetét reprezentáló bútorokat, használati tárgyakat, művészi alkotásokat. Az Alapítvány és munkatársai hozzáértéssel, önfeláldozó munkával kezelték a Lakásmúzeumot 2018. évi bezárásáig.

A Borsos Miklós Lakásmúzeum különleges emlékhely, megidézi a világhírű szobrászművész életét, szellemiségét. Borsos Miklós lakása úgy működött, hogy meghívtak igen gyakran irodalmárokat, szobrászokat, muzsikusokat, elmélkedtek a szépről, a kultúráról, a haladásról útjáról. A lakás úgy volt berendezve, hogy a színpadon minden előadó jól érezze magát. Meghívta a kis tehetséges muzsikusokat tanárukkal Kárász Ilonával, aki képes volt 6-10 éves gyerekekből előhívni a művészi tehetséget. Egy ilyen alkalommal le is rajzolta a kis művészeket, köztük Dávid Dórát, aki ma fuvolaművész Norvégiában, mondja Dávid Károlyné, aki sajnálná, ha a hely nem töltené be ma is hivatását.

A múzeum nyitott volt a nyilvánosság számára, alkalmas 30-40 fő befogadására.  Irodalmi események, klasszikus zenei koncertek, könyv bemutatók, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, a Somogyért Egyesület, a Székely Kör, más civilszervezetek és művészek előadásai színesítették a múzeumi programokat.

Az  új bérlő a KOGART Alapítvány 2018-ban vette át a Lakásmúzeum működtetését. Jelentős költséggel teljesen felújította és korszerűsítette a Lakásmúzeumot, vállalta a közösségi térben zenei és irodalmi események szervezését.

2019-ben örülhettünk a múzeum megújulásának, bár hiányoltuk, hogy a válogatás során a korábbi kiállítási anyag egy része nem volt a múzeumban. Sajnos a programok is elmaradtak, részben a világjárvány miatt.

A polgármester asszony döntéséből értesültünk, hogy a KOGART kivonult a Lakásmúzeumból. Úgy tudjuk, hogy a KOGART a tihanyi Borsos Múzeumot is bezárta finanszírozási okok miatt.

A Borsos Miklós muzeális tárgyak állomány-védelme szempontjából sem lényegtelen kérdés, hol vannak  a KOGART-nál letétbe helyezett régi bútorok, használati tárgyak, a Firenzéből vásárolt reneszánsz képek, a házaspár hangszerei, műtárgyai. A Borsos Miklós világhírű szobrászművész személyiségével, mélységesen humanista erkölcsiségével nem tartjuk összeegyeztethetőnek, hogy a Lakásmúzeumot a kommunista ideológiát kiszolgáló Párttörténeti Intézet jogutód intézménye, az MSZP-hez kötődő Politikatörténeti Intézet foglalja el.

Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy a kerületi polgármester nem tartja alapvető feladatának e különleges emlékhely fenntartását és megőrzését, Sajnálatos, hogy egy olyan intézményt juttat előnyökhöz, amelynek semmi kötődése nincs a kerülethez.

A Borsos Miklós Lakásmúzeumnak kizárólag a Borsos Miklós és felesége Kéry Ilona életének tanúságtételét, szellemi, erkölcsi hagyatékának bemutatását kell szolgálja.

Keressük azokat a támogatókat, akik segíteni tudják ügyünket, hogy a döntését megváltoztassa a polgármester asszony.

Budapest, 2021-02-15

dr. Tóth Istvánné – a  Budavári Lakosok Szövetsége elnöke

Sándor Péterné önkormányzati képviselő, a Budavári Önkormányzat vári lakosainak képviselője

Támogatóink:

– Langer Gyuláné örökös,

– Borsos Miklós Baráti Társaság, Sediánszky János elnök,

– Gyergyócsomafalvi Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány, Borsos Géza kuratóriumi elnök, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke,

– Böröcz László országgyűlési képviselő, FIDESZ frakcióvezető-helyettes

Ez is érdekelhet