Református újratervezés Vízaknán és Nagyszebenben

Augusztus 30-a és szeptember 3-a között szerveződött meg a Vízaknai Gyülekezet Közösségi termében, templomában és templomkertjében  az a Gyermekbibliahét, amelynek a jeligéje Újratervezés volt. A nagyszebeni és vízaknai református gyülekezetek óvodás- és kisiskolás korú vallásórásai vettek részt az öt napra kiterjedő rendezvényen, melynek népszerűsége úgy az Erdélyi- mint a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben rendkívül elterjedt. A rendezvény természetesen nem volt kizáró jellegű, így szép számban vettek részt  református hívek más vallású gyerekei, unokái is:  unitárius, római-katolikus, sőt ortodox felekezetű vallásórások. Krisztus közelségében, felekezetre való tekintet nélkül, Isten gyermekeinek és lelki testvéreknek éreztük magunkat.

Béres Levente és Varró Sándor lelkipásztorok és Varró Margit Mária tanítónő irányítása alatt, bibliai történetek üzenetén keresztül, a gyerekek megtanulták, hogy Isten mennyei útirányítókat helyez el az életünkben, modern szóval mennyei GPS-eket, amelyek mutatják számunkra a helyes irányt. Néha az események lendületében eltévesszük az irányt, rossz útra térünk, helytelen döntéseket hozunk. Ilyenkor Isten mindig figyelmeztet mennyei GPS-ein keresztül, hogy újratervezés szükséges. Ilyen mennyei helymeghatározók, GPS-ek a mindennapjainkban a keresztség (Jézus megkeresztelése történetén keresztül tanultuk), az úrvacsora (Az emmausi tanítványok és a kenyér megtörése), Isten Igéje és törvénye (A Tízparancsolat két táblája és az aranyborjú) illetve a napkeleti bölcsek számára volt a Csillag, mely elvezette őket a bethlehemi jászolhoz.

A bibliai üzenet és aranymondások elsajátítása mellett lelkes örömöt váltott ki a gyerekekből a naponkénti mozgásos-mutogatós énektanítás, kézműves foglalkozások és természetesen a szabadtéri tematikus játszás. Ez alkalommal kialakuló barátságok, szocializálás, testi mozgás és lelki felfrissülés kiegészítették azt a közösségi élményt, mely felejthetetlenné tette az idei Vízaknán megszervezett gyermekbibliatábort. Természetesen nem maradhatott el a Nagyszebeni Nap sem, amikor a gyerekek a Teremtés sokszínűségét csodálták meg a Nagyszebeni Állatkert ismert és egzotikus állatain keresztül.

A Gyermekbibliahét a Vízaknai Templomban megtartott záróünnepséggel végződött. Ez alkalommal Varró Sándor lelkipásztor tartott gyermekistentiszteletet, amelyre a gyerekeket elkísérték a szülők, nagyszülők, testvérek is. A bibliai üzenet kicsengése, hogy amiként a napkeleti bölcsek, az isteni gyermek megtalálása után, szívükben hordozták Jézus arcának ragyogását, fényét ugyanúgy mi is szívünkben vigyük magunkkal Isten ajándékát, a Megváltó Jézus Krisztust. Egyedül ő képes helyes irányba vezetni életünket és újra tervezni azt, amikor életünk válságba vagy rossz útra jut. Az igehirdetést követően Béres Levente lelkipásztor gitárkíséretével a héten megtanult énekeket énekelték el a gyerekek és ismételték el az aranymondásokat. Köszönetnyilvánítás hangzott el a vízaknai kiskonfirmandus és nagykonfirmandus lányok irányába, akik mindvégig segítettek a felügyeletben, a kézműves foglalkozásokban és a játékok megszervezésében. A templomi ünnepséget az a szeretetvendégség követte, melyet a Vízaknai Nőszövetség tagjai szereztek a gyerekek és vendégeik számára. Az a reménység hangzott el mindkét lelkipásztor részéről, hogy ez az összedolgozás továbbra is folytatódni fog mindkét gyülekezet és gyermekeik épülésére, Isten dicsőségére.

Hazaindulva, már úgy éreztük, nemcsak a hazafelé vezető utat ismerjük, hanem az Isten felé vezető út is sokkal világosabbá vált előttünk. Ez annak a jele lehetett, hogy, mint egykor a napkeleti bölcsek, mi is bölcsebbekké váltunk az Úrban.

Varró Sándor lelkipásztor

Forrás: Nagyszebeni Református Egyházközség FB oldala

Ez is érdekelhet