Látogathatók az Ars HUNGARICA fesztivál kiállításai

Látogathatók a kiállítások.

A nagyszebeni Ars Hungarica fesztivál szervezői, a HÍD – Szebeni Magyar Egyesület tagjai és önkéntesei, az egyre súlyosbodó járványhelyzet ellenére sem mondtak le 15. rendezvénysorozatuk kulturális és közművelődési eseményeiről. És bár a tervezett események helyzete egyelőre bizonytalan, azt ígérik, amit a lakosság egészségvédelmét célzó intézkedések és a törvények megengednek, azt igyekeznek megszervezni december 13-ig. Az elmúlt időszakban a Joannes Kájoni 390 szabadtéri vándorkiállítást és Az ember tragédiája tárlatot nyitották meg. Mindkettő egyedülálló a maga nemében, és várja érdeklődő látogatóit az elkövetkező időszakban. 

A Nagyszebeni Brukenthal Múzeum fogadta be a Joannes Kájoni 390 szabadtéri vándorkiállítást, amely 2020. november 6. és december 16. között a Brukenthal Palota belső udvarában látogatható. A háromnyelvű – magyar, román, angol – feliratozású tárlat a Joannes Kájoni 390 emlékév tiszteletére született a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezésére, számos kulturális intézmény, érintett partner bevonásával.

Amint az a kiállított pannókról kiderül, Kájoni János ferences szerzetes sokoldalú személyiség volt: zeneszerző és -gyűjtő, nyomdaalapító, orgonaépítő, az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az erdélyi zenetörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A kiállítás ízelítőt nyújt Kájoni életéből és korából, majd azokról a helyszínekről, ahol élt és tevékenykedett, emellett a közönség számára eddig ismeretlen gyűjteményekről, nyomtatványokról és kéziratokról készült fotókon mutatja be Kájoni munkásságát.

A kiállítás Muckenhaupt Erzsébet muzeológus és régikönyv-szakértő szakmai irányításával valósult meg, aki a régi erdélyi nyomtatványok, elsősorban a csíksomlyói ferences nyomda és könyvtár múltjának elismert kutatója, egyik feltárója és megmentője a csíksomlyói ferences könyvtár háborús időkben elrejtett könyveinek. A fotók művészi megvalósítása és a pannók érzékeny szerkesztése Ádám Gyula fotóművész munkáját dicsérik.

A kiállítás interaktív, QR-kódot használva okostelefon segítségével bele lehet hallgathatni a Kájoni-kódex, a Cantionale Catholicum, az Organo-Missale dallamaiba.

Sabin Luca a Brukenthal múzeum igazgatója a tárlat kapcsán a tudományos munkát végző emberek fontosságára hívta fel a figyelmet. – Az a fajta munkát, amit egy tanult ember megvalósít egy térségen belül, azt sem egy iparos, sem egy kereskedő, sem pedig egy gyáros nem tudja elvégezni. A tudós ember meglátja és rögzíti a múlékony dolgokat, míg a többiek a maguk korlátozott módján fogják fel a létezés értelmét. A tudósok felülemelkednek a hétköznapiságon, és szárnyalnak – fogalmazott Luca. Megjegyezte: a nagyszebenieknek kötelességük tovább vinni az együttélés szellemiségének ápolását.

Orth István nagyszebeni grafikusművész 21 képből álló sorozata Madách Imre Az ember tragédiája drámai költeményét illusztrálja. Az elsőként a nagyszebeni református templom galériájában látható alkotások, a művész legfrissebb munkái. Az érdeklődők 2020. november 8. és 2021. január 20. között, minden vasárnap de., vagy hétköznapokon 10 és 18 óra között, előzetes telefonos (0269-211177) egyeztetés alapján vehetik szemügyre a saját értelmezésű alkotásokat.

A bibliai teremtéstörténetre épül Madách művének cselekménye, amit meseszerű, csodás jelenségek színesítenek. Keretszínek, „biblikus színek” fogják közre Ádámnak tizenegy színből álló álmát, amit Lucifer bocsát rá azért, hogy az emberiség történetének csak sötét képeit vetítve elé, kilátástalannak láttassa a jövőt. Ebben a művészi szerkesztésben a megtörtént, kiábrándító események mintha csak Ádám álma után következnének.

Szebeni Zsuzsa, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója elmondta: nagy öröm számára, hogy megnyithatta Az ember tragédiája újabb ábrázolás-sorozatának tárlatát Orth Isván tolmácsolásában. – Örömünkre szolgál, hogy az aktuális járványhelyzetben is akadnak olyan alkotók, akik kreatív munkával töltik az izoláció periódusát – jegyezte meg. – Különleges világgal találkozunk Orth István képein, amely újraértelmezi a madáchi filozofikus művet. Egy olyan élénk, vegyes technikával megalkotott, különleges világot tár elénk, amelyben a bizakodás, a szkepszis, a humor és a mindennapok szürkesége egyaránt ábrázolva van. Orth István munkássága egy olyan ívet zár le, amely Zichy Imrével kezdődik, Kas Jánoson keresztül a 20. század legjelentősebb képzőművészeti alkotóit foglalja magába – értékelte röviden a kiállítást Szebeni Zsuzsa.

Závogyán Magdolna a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója rendhagyó módon – videoüzenetben – köszöntötte a nagyszebeni Ars HUNGARICA fesztivál szervezőit, látogatóit.

„A közösségi együttlét a helyi társadalom kovásza, éltető ereje”

– Az Ars Hungarica rendezvénysorozat Nagyszeben és a Kárpát-medence büszkeségévé vált. Azt hiszem, az sem túlzás, hogy számos európai fesztivállal felveheti a versenyt. A sikerekben elévülhetetlen érdemei vannak a HÍD-Szebeni Magyar Egyesületnek, amely a helyi magyarság egyik legfontosabb megtartó ereje Nagyszebenben és Szeben megyében is – fogalmazott az ügyvezető, aki szerint a HÍD egyesület által szervezett, nagy látogatottságú fesztiválok mellett legalább annyira fontosak a mindennapi közösségi események, a helyi magyarság megszólítása, folyamatos támogatása, az értő, segítő figyelem, a fiatalok helyben tartása és a távolabbra szakadtakkal való kapcsolattartás is. – Tevékenységük példaértékű, az év minden napján a szórványban élő közösség megtartásáért, nemzeti értékeink tovább adásáért fáradoznak. A közösség a legfontosabb pillére a társadalomnak, a közösség képes egyedül arra, hogy atomizálódott, globalizált világunkban kulturális gyökereinket megőrizze. Ez a közösségi együttlét a helyi társadalom kovásza, éltető ereje – mutatott rá Závogyán Magdolna.

Ez is érdekelhet