• Magyar
  • Román

Tanév végi értekezlet

2015-07-27 01:09
Oktatási Tanács alakul

2015. július 17-én a nagyszebeni magyar ház volt a helyszíne annak a tanácskozásnak, aminek témája a magyar nyelvű oktatás volt. Az iskolaév zárása után, Keresztes Kálmán tanfelügyelő meghívására összeültek a helyi magyar tagozat oktatói, Nagyszeben és vidékének lelkészei, civil szervezetek vezetői, valamint az RMDSZ vezetősége. Az értekezlet célja helyzetfelmérés és rövid, valamint középtávú oktatási stratégia kialakítása volt, az „Octavian Goga” Nemzeti Kollégium magyar tagozatát illetően.

Oktatasi Tanacs_2015_1_s Oktatasi Tanacs_2015_2_s Oktatasi Tanacs_2015_3_s

Az értekezleten résztvevő 16 személy a magyar tagozatra beiratkozott gyermekek csökkenő létszámának az okairól tanácskozott, a magyar tagozat megszűnésének megakadályozása céljából. A jelenlegi helyzetkép szerint 6 gyermek iratkozott be az őszön induló nulladik osztályba, viszont a végzős negyedikesek létszáma nem  elegendő az ötödik osztály indításához. Ennek érdekében a vidéken élő magyar ajkú, anyanyelven tanulni vágyó diákok Nagyszebenbe való szállításának lehetősége került szóba és az erre a célra szükséges anyagi forrásoknak a megteremtése. Varró Sándor, nagyszebeni református lelkész ismertette a jelenlevőket hogy a Református  Kollégium 16 diák számára kínálhat szállást, biztosítva mindenkit úgy a saját, mint a Református egyház nevében a teljes nyitottságról és támogató készségről. Márton Ildikó, a megyei RMDSZ Nőszervezetének elnöke szerint célszerű lenne a szállást igénylő diákok számára is megteremteni a szükséges anyagiakat a költségek fedezésére, azért hogy a szülőket az a tény hogy nem kell mélyen zsebbe nyúlni a gyermek iskoláztatása végett, ösztönözze arra hogy a távolság ellenére magyar iskolába írassa gyermekét. Józsa Benjámin, nyugalmazott magyar tanár szerint, az anyagiakon kívül, igen nagy fontossággal bír a tanárok barátságos, családias hangulatot teremtő hozzáállása, aláhúzva ennek varázslatos vonzóerejét. Szombatfalvi Török Ferenc, a Magyar Polgári Egyesület elnöke is lényegesnek tartja a mostani időszak és modern világban élő gyermekekhez való alkalmazkodást, a tanítási eszközök és módszerek, a diák számára érdekes és felfogható korszerű formáinak megtalálását és alkalmazását. Serfőző Levente, a HID egyesület elnöke, szükségesnek és nagyon fontosnak tartotta egy Oktatási Tanács megalakulását, valamint a magyar tagozatról felelős vezető tanár megválasztását, érdekképviselet céljából, akihez az érintettek bizalommal fordulhatnak oktatási problémák kapcsán.

Oktatasi Tanacs_2015_4_b

Döntés ugyan nem született, a jelenlevő tanárok kis létszáma miatt, de ennél több terv fogalmazódott meg. A tanács újra ülésezik augusztus 26-án 19 órai kezdettel a Magyar Házban, amikor a résztvevők hivatalosan megalakítják az Oktatási Tanácsot, az oktatók, civil szervezetek, politikum és szülők arányos képviseletével.

Addig is jó vakációzást és kellemes nyaralást kívánunk mindenkinek.

Márton Ildikó

 
 
 
Oldal teteje