• Magyar
  • Román

Interjú – Nagyszeben: idén barokk volt, jövőre SMART! lesz

2012-11-22 06:54

Hetedik alkalommal szervezte meg Ars Hungarica magyar kulturális fesztiválját a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete november 7. és 11. között, amely az előző évekhez hasonlóan idén is a festészet, képzőművészet, fotóművészet, film, magyar nóta, népdal és csárdás, barokk zene, jazz, pop, rock és az irodalom egy-egy szeletét mutatta be a nagyközönségnek. A közösségépítő programsorozat főszervezőjét, Serfőző Levente fesztiváligazgatót kérdeztük a rendezvényről, tematikáról, szervezési nehézségekről.

– Hogyan lett a barokk az idei Ars Hungarica központi témája, és hogyan fogadták ezt a szebeniek?

– Idén nem csak az Ars Hungaricát, hanem a nagyszebeni hivatalos kulturális műsorok mindegyikét a barokk határozta meg a Nagyszeben, Barokk Update! elnevezésű tematikus év alkalmából. A helyi tanács tavalyi pályázati kiírásában kérte, hogy a kulturális rendezvények szervezői ezt a stílustörténeti korszakot helyezzék előtérbe. Ehhez kapcsolódtunk mi is, hiszen a tematika kapcsán több erdélyi társszervezetünk és ismert művészek neve is eszembe jutott. Nem okozott nehézséget a barokk aktualitását hangsúlyozni és a közönségnek vonzó programokat kínálni. Kedvező fogadtatásban részesült a Codex és a Flauto Dolce régizene-együttes koncertje, a dévai Renessaince együttes Széchy Mária-táncelőadása, a Retropolisz filmbemutatója. Bármilyen műfaj, stílustörténeti korszak vonzóvá tehető profi művészek által előadott színvonalas, értékteremtő előadással.

ars_hun_2012_ szombat-vasarnap-55_b

– Milyen struktúra szerint építettétek fel az idei fesztivált?

– Megpróbáltuk a különböző korosztályok helyszín- és időpontigényeinek függvényében úgy felépíteni a programot, hogy ne legyenek párhuzamos műsorok, hogy a közönség minden eseményre eljuthasson. Esténként például az ifjúságnak szóló koncertekkel zártunk, ami lehetőséget teremtett a késői órákba nyúló együttlétre. Figyelembe vettük a műsoralkotásnál a generációk szokásait, így minden korosztály találhatott számára érdekes programot az ötnapos fesztiválon, és persze idén sem feledkeztünk meg a kisebbekről sem: nekik két egymást követő napon kínáltunk gyermekműsorokat.

– Van-e igény, érdeklődés az általatok szervezett műsorokra?

– Több műfajt érintünk és a különböző rendezvények célcsoportja is változó, ezért lehetetlen egységes következtetéseket levonni. Azt tapasztalom, hogy nagy igény van például gyermekműsorokra és családias hangulatú koncertekre – vagyis a kisebb méretű terekben megszervezett eseményekre, korosztálytól függetlenül –, viszont nagyszabású, főleg az ifjúságot célzó magyar nyelvű koncertekre nehezen tudunk közönséget toborozni. Sajnos a nagyszebeni és a környékbeli magyar oktatás helyzete nem túl rózsás, ami a tinédzser korosztály közömbösségét váltja ki. Ennek ellenére úgy érzem, idén is szép számmal látogatták fesztiválunkat: a 24 kulturális eseménynek kétezernél több résztvevője volt, nemcsak nagyszebeniek, de környékbeliek és távolabb élők is. Akadtak, akik minden eseményen részt vettek, és közönségünk 30 százaléka más nemzetiségű volt. Az Ars Hungarica eseményeinek többségén belépőt kell fizetni, igaz, nem ijesztő összegeket, viszont úgy értékelem, hogy legyen bármilyen anyagi válság vagy kritikus helyzet, létünknek nemcsak testi, hanem lelki és szellemi épülésére is áldozni kell. A fesztivál utáni kiértékelőn elhangzottak alapján nyugodtan állíthatom, hogy van igény az ilyen jellegű rendezvényekre.

Szivmotivumok_01_b

Helyes és megfontolt magyar kulturális együttműködést

– Mennyire befolyásolta a szebeni rendezvényt a párhuzamosan zajló medgyesi fesztivál?

– Már dolgozunk jövő évi fesztiválunk pályázatán, azt november 6. és 10. között szervezzük. Az idei időpontját is hangsúlyoztam minden térségi találkozón, és nyitott voltam arra is, hogy együtt szervezzük meg a térség fesztiválját összeforrottabb, hatásosabb marketingtervvel és kommunikációs tevékenységgel, de szervezési szempontból is megfontoltabb, szakszerűbb és költségmérsékeltebb lett volna egy közös stratégia kidolgozása.

Gyakran előfordult, hogy pályázatok elbírálásakor, programok szervezésekor háttérbe szorult a nagyszebeni magyar közösség, elestünk együttműködési vagy fejlődési lehetőségektől csupán amiatt, mert a megyei politikai vezetőség Medgyesen van, arra hivatkozva, hogy térségében több magyar él. Ám ha értékteremtésben a szavazatok száma döntő, akkor nagyon elkeserítő helyzetben van az erdélyi magyarság.

Ezelőtt egy hónappal is arról volt szó, hogy november 15-én kezdődik a Szeben Megyei Magyar Napok, amely az Ars Hungarica fesztiváltól eltérően azt tűzte ki célul, hogy elsősorban a megye kisebb településeire összpontosít, ott szervez kulturális rendezvényeket. Ezzel szemben – arra hivatkozva, hogy nem lehetett másképp megszervezni – a medgyesiek november 9-én kezdtek, amikor Nagyszebenben már javában zajlott az Ars Hungarica, és ami még aggasztóbb, hogy az általuk szervezett rendezvényt megyei magyar napokként népszerűsítették, holott maguk a szervezők is beismerték, hogy inkább Medgyes a rendezvényeik helyszíne.

Úgy vélem, nagyon is eljött az ideje annak, hogy felmérjük a megyén belüli viszonyokat és reálisan, helyesen kommunikáljunk, becsüljük egymás munkáját és a magyar közösség érdekeit képviselve dolgozzunk, esetleges ellenérzéseinket félretéve. Tisztelem a medgyesiek munkáját, az utóbbi években elért eredményeiket, ám igen gyakran hivatkoznak megyei szóval fémjelzett intézményekre, fejlődési stratégiákra, miközben Nagyszeben és vidéke egyre kényesebb helyzetbe kerül oktatási, ifjúsági, közösségi fejlődés szempontjából.

Népünk a kultúra kínálta lehetőségeknek köszönhetően mulat, búsul, tanul, neveli gyerekeit, ünnepel és fejlődik. Emiatt nagyon fontosnak találom a helyes és megfontolt magyar kulturális együttműködést.

ars_hun_2012_elso ket nap11_b

Ráfizetnek az önkéntes szervezők

– A szervezési nehézségek dacára mi ad erőt évről évre a folytatáshoz?

– Akadnak nehézségek, de ezek leküzdése megsokszorosítja a sikerélményt. A műsor összeállításától, a művészekkel, előadókkal való kapcsolattartástól kezdve a művészi és műszaki feltételek megteremtéséig, mindezek összehangolásáig rögös az út. Számunkra minden lépés és szervezési teendő kétszer nehezebb egyrészt az emberhiány, másrészt az anyagiak miatt. Sajnos eddig majdnem minden évben jellemző volt, hogy a megpályázott költségvetéssel kapcsolatban meglepetések értek, a beígért támogatásokat végül nem utalták át. Bár kétségtelenül pozitív hatású, fesztiválszervezésben nehéz eredményesnek lenni önkéntes munkával.

Az évek során sikerült elérni, hogy a fesztivált Nagyszebenben a kiemelkedő magyar kulturális értékek seregszemléjeként tartsák számon. Ehhez hozzájárul önkéntes csapatom lelkesedése, a közönség és közösség pozitív visszajelzései, amelyek évről évre erőt adnak a szervezéshez. Sőt idén még két és fél éves fiam is meghálálta munkámat a maga módján, amikor egyik koncertről távozva így szólt: apu, köszönöm a lálát. Ennél szebb köszönetnyilvánítást el sem tudok képzelni.

ars_hun_2012_ szombat-vasarnap-11_b

– Milyen anyagi háttere van a rendezvénynek és milyen arányban épül a fesztivál partnerkapcsolatokra?

– A teljes költségvetést megpályázzuk, lobbizzuk sajnos túl gyakran a személyes kapcsolatoknak köszönhetően finanszírozzuk. Míg 2007-ben pár százezer euróval számolhattunk Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosi címének köszönhetően, 2008-ban a támogatások összege alig érte el a 3000 eurót, majd évről évre nőtt, de most is csak tízezer euróval számolhattunk. Legfőbb és legbiztosabb támogatónk a helyi önkormányzat (idén a költségvetés 70 százalékában), amely egyetlen magyar nagyszebeni rendezvényként támogatja a fesztiválunkat. 2007-ben, más magyar pályázat hiányában a programunk jelentős – tízszeres – kibővítésre kértek fel, akkor sokat gondolkodtam azon, hogy ezt vállaljam-e. Jelentős a magánszemélyek (jómagam, ismerőseim, szervezőtársaim) hozzájárulása. A legnehezebben az anyaországi összegeket kaptuk meg, de arra is volt példa, hogy elmaradt a kifizetésük, bár a fesztivál jelentőségét elismerik. Az idén az Összetartozunk program keretében Kovászna és Hargita Megye Tanácsa is támogatta a fesztivált, és műsorszervezésben kiemelt partnerünk volt Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa.

Serfozo Levente_01

– Lehet-e már tudni a 2013-as Ars Hungarica tematikáját?

– Az idei rendezvény megnyitóján derült ki a jövő évi téma, Nagyszeben alpolgármestere, Fodor Astrid Cora hívta fel a figyelmünket rá azzal a meggyőződéssel, hogy jövőre ismét a hivatalos műsorok között szerepel fesztiválunk. Jövőben Nagyszeben SMART! lesz a téma, városunk fiatalodni szeretne, és már van is pár, erre vonatkozó ötletem. Előzetesen csak annyit árulnék el, hogy a Kárpát-medencében, főleg Erdélyben élő fiatalokat szeretnénk idecsalogatni szakmai találkozóra.

az interjút Dézsi Ildikó készítette,

megjelent a Szabadság napilapban 2012. november 21-én

és a Szabadság.ro honlapon

 
 
 
Oldal teteje