• Magyar
  • Román

Honfoglalás Nagyszebenben

2008-06-04 07:27

Kiállítás - Ausstellung - Expoziţie

KÉPES KRÓNIKA - CHRONIK IN BILDERN - CRONICA ÎN IMAGINI

A magyarok második bejövetele - Die zweite Landnahme der Ungarn - A doua descălecare a maghiarilor

A kiállítás megtekinthető a Templom Galériában (Nagyszebeni Református Templom, Mitropoliei utca, 9. szám) minden csütörtökön és szombaton 16 – 18 óra között és vasárnap. Csoportok esetén a kiállítás más időpontban is megtekinthető, minimum egy nappal a látogatás előtt kérjük jelentkezzenek be a 0269.211177 telefonszámon.

Die Ausstellung kan man jeden Donnerstag und Samstag zwischen 16-18 Uhr, in der Kirchengalerie (Reformierte Kirche aus Hermannstadt, Mitropoliei Strasse, Nr. 9) besichtigen. Gruppen können die Austellung auch an anderen Tagen besuchen, wenn sie sich mindestens mit einem Tag vorher anmelden. (Telefon: 0269.211177).

Expoziţia poate fi vizitată în Galeria Biserică (Biserica Reformată Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 9) în fiecare joi, sâmbătă între orele 16 – 18 şi duminică. În cazul grupurilor organizate expoziţia poate fi vizitată şi în alte zile şi ore, pentru aceasta vă rugăm anunţaţi cu cel puţin o zi înainte la telefon: 0269.211177.

kronika_szeben_b

 

2008 május 22-én újra kiállításmegnyitó volt a nagyszebeni Református templomban, a Mitropoliei utca 9 szám alatt. A kiállítás témája: „Képes Krónika. A magyarok második bejövetele”. Ez alkalommal kapott hivatalos nevet a templom belső terében berendezett kiállítótér, mely immár a negyedik kiállításnak ad otthont : Református Templom Galéria.

A kiállítás szervezői : a Nagyszebeni Református Egyházközség,

HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete, Székelyudvarhelyi Művelődési Ház

és a Magyar Köztársaság Kulturális Koordinációs Központja voltak.

Mintegy 40-en vettek részt a magyarok történetének legteljesebb, leggazdagabb középkori összefoglalását nyújtó történeti-művészeti forrásmű tárlatának megtekintésén.

Varró Sándor, házigazda – lelkipásztorként örömmel üdvözölte a jelenlevőket kihangsúlyozva, hogy a 222 éves nagyszebeni templom számára megtiszteltetés magyar történelmünk e páratlan értékű Krónikájának tárlatát bemutatni. Ismertető szavaiban elmondta, hogy a Képes Krónika latin nyelven írodott, törzsanyagát illetően 75 kis fólio pergamenből áll. Tartalma a Chronica Hungarorum című mű, amely a hunok pannóniai megjelenésétől kezdve I. Károly koráig követi a magyar történelem eseményeit. Nagy Lajos uralkodása alatt, 1360 körül készült. Szerzője feltehetően Kálti Márk székesfehérvári őrkanonok, aki az előszó szerint 1358 május 15-én fogott hozzá munkájához. A mű 12 fejezetben meséli el a magyarok históriáját a hunok történetétől I. (Anjou) Károly havasalföldi hadjáratáig, s az 1330. évi események elmondásánál mondat közben maradt félbe a munka. A művet a szerző halála után, az 1370-es évek közepén I. Lajos díszes kódexként lemásoltatta, gyönyörű iniciálékkal, képekkel díszítette, erről kapta a Képes Krónika nevet. Közel háromszáz évig a bécsi udvari (később osztrák nemzeti) könyvtárban őrizték. Innen régebbi neve, a Bécsi Képes Krónika.

Az 1932-es velencei kultúregyezmény alapján, csere révén került vissza Magyarországra, az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonába. A középkori történelem, művészet- és kultúrtörténet páratlan értékű forrása. Guttman Szabolcs, a HÍD tiszteletbeli elnöke, a város főépítésze elmondta a hallgatóságnak, hogy a honfoglalás különböző állomásai csírájában magukban hordozták, megjelölték a helyét a Kárpát-medence később megépítendő településeinek, városoknak. Emellett az építészettörténet a templomokat, belső tereket ábrázoló kis iniciálékból tudja visszakövetkeztetni a kezdeteket, azt ahogy építkeztek elődeink, milyen építészeti, dekorációs ízlésük volt.

Nem elhanyagolható részlete a képeknek a történelmi hősök öltözéke (királyi és főuri viselet, harci öltözék, keleti ruházat) melyek egyrészt a reneszász ihletéséről beszélnek, másrészt a lovagi kultúra akkori viseletét mutatják be.

A nagyszebeni Szórványkollégium diákjai szerencséseknek mondhatják magukat, hiszen lehetőségük lesz az Ökumenikus Nagygyűlésre felújított templom látogatása mellett látni-tanulmányozni több mint 10 kiállítást ebben az évben. Legyünk büszkék arra, hogy történeti-művészeti értékeink íme Nagyszebenben is helyet és értékelést kapnak - fejezte be hozzászólását Guttman Szabolcs.

Serfőző Levente, A HÍD-Szebeni Magyarok egyesületének elnöke elégedettségének adott hangot, hogy a kulturális év folyamán kialakított kultúr-kapcsolatok perspektivikusan is gyümölcsözőknek bizonyulnak. Ilyennek mondható a Sepsiszentgyörgyi Művelődési Házzal és annak igazgatójával Hadnagy Miklóssal kialakított partnerkapcsolat, mely a mai kiállítást is lehetővé tette. Emellett köszönetet mondott Tódor Elődnek a Brukenthal-múzeum olajkép-restaurátorának(aki elkészítette a Református Templom Galéria keret-plakátját is) és ifjú segítségeinek a tárlat berendezéséért. Nem utolsósorban a néző és hallgatóközönségnek, akik a változékony idő ellenére is eljöttek a megnyitóra.

A megnyitót Vecsei Ibolya kántornő orgonajátéka tette hangulatosabbá, midőn Johann Crüger Korál-partitúrájának I-II-III. részét játszotta el a hallgatóságnak.

A megtekintést követően egy álló fogadás volt szervezve a Gyülekezeti teremben. A tárlat egy hónapig lesz megtekinthető a Református Templom Galériában.

Varró Sándor lelkész

 

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje