• Magyar
  • Román

TERVEK 2006

2006-01-07 08:18
HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete, első évre tervezett működési elképzelés

A történelem többször bebizonyította, hogy ha mi, polgári-magyar érzelmű emberek, otthon akarunk maradni ebben az országrészben, akkor csak magunkra számíthatunk. Itt többet kell dolgoznunk, többet kell viselnünk, többet kell tennünk és a kevesebbet is jobban meg kell becsülnünk, mint a más utakon járóknak, más vidékeken magyar lakóknak.

NMKI-sigla

Az utóbbi esztendők társadalmi átalakulása által létrejött új helyzetben, jobban oda kell figyelni a közösségi életre, gondolkodásmódra, a közösség létének változásaira. Különösen arra kell figyelni, hogyan alakul újra az évtizedeken át tudatosan szétrombolt, hagyományos polgári társadalom, mi az egyén szerepe ebben az átalakulásban, hogyan jelenik meg és fejlődik az emberekben a polgári felelősségérzet, mennyiben tudunk érzékennyé válni a közösségi gondok, teendők iránt. Szükség van erre abból a szempontból is, hogy megmozgassa a közösség lelkiismeretét, felébressze a másokon való segítés nemes törekvését, a felelősséget embertársainkért, egymásért, a jövő nemzedékéért. Ezen feladatok sorába tartozik a HÍD - Szebeni Magyarok Egyesületnek létrejötte is, amely 2004-ben alakult és 2005-ben lett jogilag is bejegyezve.

Legfontosabb tevékenységünknek a kultúrát választottuk, mert erősíti a helytállás értelmét, a magyarságtudatot, a kisebbségi lét felvállalását, a megmaradást, az erdélyi magyar társadalom jövőjének alakítását. Nem vetjük el tevékenységi körünkből a szociális kérdésekben megoldandó feladatokat sem, az ifjúsági törekvések elősegítését, az anyanyelven történő oktatás felkarolását de még a politikai döntésekben is társszervezetként szeretnénk működni. Támogatjuk mindazon civil szférába illeszkedő mozgalmakat amelyek a szebeni magyar kulturális örökségünk megóvását, az intézményeink fennmaradását ápolják Eszköztárunk széles, a Szebeni Újság készítésétől, kulturális rendezvények, előadások, kiállítások, versenyek, találkozók, kerekasztal beszélgetések szervezéséig, tévé- és rádióadások szerkesztéséig. Társaságunk a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete nevet vette fel, utalva az összefogásra, az átkarolásra, átHÍDalásra, de ugyanakkor Nagyszeben híres Hazugok hídjára, és arra a közösségre amelynek szócsöve, méltó képviselője szeretnénk lenni.

Röviden tevékenységünkről:

Első, legjelentősebb feladatunk volt átvállalni azokat a magánúton szervezett illetve működtetett, civil szférába foglalható tevékenységeket amelyeket szebeni magánszemélyek indítványoztak, jó hírnévre tettek szert viszont egyre nehezebb körülmények között lehetett megvalósítani.

Ezen feladatok közé sorolhatóak:

• a Szebeni Újság havi megjelentetése,

• az Idősebb Fiatalok Találkozója évente egyszer-kétszer való megrendezése és kibővítése egy évente megszervezett Idős Magyarok Találkozójával – mint szórakozási, szocializálódási ismerkedési és nem utolsó sorban magyarul történő mozgalmak,

• a Szebenben Magyarul kerekasztal beszélgetések rendszeres megszervezése – mint megmaradásunk eszközkeresése, anyanyelvünk ápolásában megfontolt és széles körű véleményfórum, mint magyarérzelmek kifejtésében megoldásokat kereső fórum.

További feladatunknak tűztük célul:

• Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda létrehozása

• Rendszeres előadók meghívása – színművészet, írók, személyiségek.

• 2007-ben Magyar Kulturális Hét megszervezése – a 2007-Nagyszeben, Európai Kulturális Főváros eseménysorozat partnerszervezői státusban.

• pályázatírási folyamat komoly és megfontolt keretekben való megszervezése

• egy helyi magyar monográfia elkészítése

• egy magyar könyvtár kialakítása

• egy magyar érdekeket szolgáló központ megépítése, stb.

Általános célkitűzéseink és stratégiánk összeállításánál a HÍD alapszabályzatában megfogalmazott célokat, a fennebb említett tevékenységeket tartjuk szem előtt de felhasználjuk a tagoktól beérkezett javaslatokat, illetve a partnerek igényeit is.

Fontos, hogy tevékenységünk reális és végrehajtható legyen.

Serfőző Levente - HÍD elnök

 

További cikkek a kategóriában

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje