• Magyar
  • Román

HÍD Nyilatkozat 2005

2005-11-20 12:44
HÍD - Szebeni Magyarok Egyesülete, megalakulási célok

A HÍD egyesület 2005 áprilisában kapott működési engedélyt a Román Kultusz Minisztériumtól és megszervezte első rendezvényét, meghívta a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Kövekkel a zsebében előadását. Augusztusban pedig a Kampec Dolores alternatív jazzkoncertjét szerveztük meg. 2005. ősz-telét pedig lobbyzási tevékenységgel foglaltuk el, hisz a 2007. évben felvállalt magyar programsorozatot partnerekkel együtt, de valós és használható anyagi háttérrel akarjuk megvalósítani.

Első, legjelentősebb feladatunk volt átvállalni azokat a magánúton szervezett illetve működtetett, civil szférába foglalható tevékenységeket amelyeket szebeni magánszemélyek indítványoztak, jó hírnévre tettek szert viszont egyre nehezebb körülmények között lehetett megvalósítani.

Első, legfontosabb feladatunk volt átvállalni azokat a magánúton szervezett illetve működtetett, civil szférába helyezhető tevékenységeket, amelyeket szebeni magánszemélyek indítványoztak, jó hírnévre tettek szert viszont egyre nehezebb körülmények között lehetett kivitelezni. Ezek közé sorolhatóak: a Szebeni Újság szerkesztése, magyar internetes honlap megjelenése, Idősebb Fiatalok Találkozója megszervezése, a Szebenben Magyarul kerekasztal beszélgetések rendszeres megszervezése, stb.

Továbbá, konkrét célokat tűztünk ki magunk elé, lépésről-lépésre elérhető és ellenőrízhető eredményekkel:

• Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda létrehozása

• Rendszeres előadók meghívása – színművészek, írók, személyiségek.

• 2007-ben Magyar Kulturális Hét megszervezése – a 2007-Nagyszeben, Európai Kulturális Főváros eseménysorozat partnerszervezői státusban.

• pályázatírási folyamat komoly és megfontolt keretekben való megszervezése

• helyi magyar monográfiák elkészítése

• magyar könyvtár kialakítása, magyar filmklub beindítása

• magyar érdekeket szolgáló központ létrehozása, stb.

Általános célkitűzéseink és stratégiánk összeállításánál szem előtt tartottuk és felhasználtuk a tagoktól beérkezett javaslatokat, illetve helyi és partnerek igényeit is. Fontosnak tartottuk, tartsuk jelen pillanatban is, hogy működésünk, céljaink és stratégiánk reális lehessen és, ugyanakkor magyar érdeket szolgáljon.

 

A HÍD Egyesület jelenlegi Vezető Tanácsa:

Tiszteletbeli elnök: Guttmann Szabolcs, Elnök: Serfőző Levente, Alelnök: Fám Erika, Titkár: Takács Gyöngyi, Kulturális Szakosztály: Benedek Edit, Páskuy Angela, Pályázati Szakosztály: Stela Maria Matioc, Mitrica Sanja, Virlics Ágnes, Ifjúsági Szakosztály: Páll Orsolya Petra, Bándi István Jenő, Kánya István, Szociális Szakosztály: Serfőző Tünde, Varró Sándor, Benedek Zakariás, Szabadidő Szakosztály: Márton András, Berki Ibolya Mária, Ellenőrző Bizottság: Guttmann Márta, Veres Levente, Muşat Marius

 

Az alapító tagok biztosították az alapítótőkéhez szükséges anyagi keretet, viszont a későbbiekben a fenntartás költségeit és az eseménynaptár megvalósításának pénzügyi keretét nem lehet ebből fedezni. Az egyesület elsősorban pályázati úton elnyert összegekből valamint tagsági díjakból és adományokból szeretné fenntartani magát és minőségi alapelvek szerint szeretne működni. Ugyanakkor a nagyszebeni, a romániai, a magyarországi és az európai uniós pályázati kiírások nyújtotta lehetőségekkel is szeretne élni az egyesület.

Az egyesület célkitűzései között szerepel, hogy az elkövetkezőkben rendszerességgel meghívjon erdélyi magyar színházi társulatokat, klasszikus zenei esteket szervezzen és a könnyűzenei produkciókat is felkarolja majd.

A Szebeni Újság az egyesület égisze alatt működik, hiszen így lehetőség nyílik arra, hogy nagyobb példányszámban és akár nagyobb terjedelemben megjelenjen, sőt postai úton eljuthasson a környező falvakban mindenkihez, aki olvasni szeretné. A Szebeni Újság szerkesztősége szeretné kibővíteni munkatársainak körét, ehhez azonban szüksége van egy stabil anyagi keretre, hogy a külső munkatársak számára egy minimális honoráriumot biztosíthasson, ugyanis az újság eddigi fenntartása önkéntes munkán alapult.

Nem véletlenül lett az egyesület neve HÍD, hiszen legfontosabb feladata a kapcsolatteremtés és az értékcsere a különböző kultúrák között. A magyar kultúra képviselőjeként, ismételten hangsúlyozzuk, a nyitottság jegyében nemcsak a helyi magyar közösségi életet szolgálja az egyesület, hanem állandó élő kapcsolatot tart fenn a Nagyszebenben élő nemzeti csoportokkal, együtt működik velük és a világ előtt teszi ismertté meghatározó értékeit. Az egyesület vezetősége igen fontosnak tartja, hogy döntései, rendezvényei, kapcsolatai az igényesség és a minőségképviselet jegyében alakuljanak, se politikai, se vallásos, se nemzetiségre vonatkozó megalkuvás vagy részrehajlás ne befolyásolja tevékenységét.

Az egyesület képviselői folytonos kapcsolatot szeretnének fenntartani a helyi magyar vonatkozású szervezetekkel és kirendeltségekkel, az oktatási intézményekkel, az egyházakkal, ugyanakkor a közigazgatásban szerepet vállaló magyar személyekkel és nem utolsó sorban magyar vállalkozókkal. A HÍD Szebeni Magyarok Egyesülete nem zárkózik el más civil szervezettől, amely Nagyszebenben vagy Szeben megyében működik, hasonlóképpen kapcsolatot szeretne fenntartani minden helybéli, romániai és európai kulturális és civil szervezettel.

Az egyesület nem zárkózik el semmilyen együttműködéstől, amely a multikulturalizmust és a toleranciát részesíti előnyben. Bárki, aki úgy érzi, hogy a fent megfogalmazott célokkal egyetért, az egyesület tagjává válhat. Jelentkezni telefonszámon 0745.300234 vagy a hid_kukac_szeben.ro címen lehet.

Az éves tagsági díj 100.000 lej, amelyet az egyesület fenntartási költségeihez csatolnak.

Szívesen veszünk bármilyen javaslatot, ötletet, támogatást.

Gondolataikat, megjegyzéseiket küldjék a hid@szeben.ro elektronikus címre.

 

Az egyesület vezetőségének nevében,

Serfőző Levente - elnök

 

További cikkek a kategóriában

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje