• Magyar
  • Román

SZABAD–E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL?

2015-12-10 12:02
A Budapesti KALÁKA Együttes előadása Nagyszebenben – 2015. december 9-én

Az idei Advent legkedvesebb műsorát láthattuk szerdán este a Thalia Koncertteremben. Egy olyan előadást, amely tökéletesen beilleszkedett a Karácsonyt váró adventi időszak légkörébe. A Kaláka Együttes tagjai Becze Gábor, Gryllus Dániel, Major Gábor és Radványi Balázs 1987 –óta eddig kb. 600 karácsonyi előadást tartott Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban, a Felvidéken, Burgenlandban, Horvátországban stb.

 

Kalaka Nagyszeben 04 Kalaka Nagyszeben 06

A karácsonyi hangverseny kerete a bemutatott betlehemes játék volt. Kodály Zoltán a XX. század elején Baranyában és más vidékeken gyűjtötte ennek a különleges népszokásnak a fennmaradt változatait. Az Együttes neve, a Kaláka, eredeti jelentése a közös munka (aratás, cséplés, tengeri hántás vagy erdélyi nevén kukorica fosztás stb.), az önként és ingyen vállalt tevékenység a falusi emberek segítése érdekében.

A műsorban a magyar karácsonyi énekek mellett elhangzottak más népek dalai, régi egyházi énekek. Hallhattunk francia, spanyol, cseh, horvát, szerb, angol, skót karácsonyi énekeket, mégpedig magyar szöveggel, az eredeti versek hűséges fordításában.

A dalokat sokféle hangszeren szólaltatták meg, furulyán, citerán, gitáron, hegedűn, tárogatón, nagybőgőn stb. Mindezeket a hangszereket bemutatták az előadók, de előbb megkérdezték a gyermekektől, hogy ismerik-e az illető eszközt. Sok olyan hangszerrel ismerkedett meg a közönség, amelyről eddig nem is hallott. Már a műsor kezdetén a művészeknek sikerült különleges ünnepi légkört varázsolniuk.

Gryllus Dániel elmondta, hogy rövidesen betlehemesek fognak jönni a színpadra. S néhány pillanat múlva a három napkeleti bölcs, Gáspár, Menyhárt és Boldizsár a nézőtérről a színpadra sietett sajátos betlehemi pásztor öltözetben. Hozták a hangszereiket, s egy fűzfavesszőből font kicsi templomocskát, és ajándékot a betlehemi istállóban született Jézusnak.

Kalaka Nagyszeben 07 Kalaka Nagyszeben 08

A Kaláka Együttes nagyra értékeli Kányádi Sándor költészetét. Több versének megzenésített változata hangzott el, ezek között voltak vidám hangulatúak, de szomorúak is. Olyan dalt is hallhattunk, amelyet Kányádi az együttes felkérésére írt. Az 1980-as évek romániai karácsonyáról szóló vers címe Isten háta mögött. Egy olyan korról szól, amelyikben tilos volt az ünneplés, nem volt karácsonyfa sem több szegény családban, s hiányzott a kalács, de még a szeretet is. ”Üres az istálló s a jászol, / Idén sem lesz nálunk karácsony, / Hiába vártuk, / Nem jönnek a három királyok /...Sok dolga van a teremtőnek/ Mindenkivel ő sem törődhet!„ - ez a költemény a rendszerváltás előtt nem jelent meg nyomtatásban sem újságban, sem könyvben. Titokban terjesztették legépelt formában, s így jutott el hozzánk. A szerző nevét akkor csak két betű árulta el: K.S.

Különösen megható volt az a dal, amelyben a költő sajnálja, hogy a kis Jézuska nem Magyarországon született, hiszen akkor nem istállóban látta volna meg a napvilágot, hanem palotában, s nem kellett volna a családnak szűkölködnie.

Mi már megszoktuk, hogy a karácsonyi versekben találkozunk a bárányokkal szamarakkal. Most olyan dalokat is hallgattunk, amelyeknek a „szereplői„ kutyák, macskák, malacok, libák és rucák voltak. Hiszen ezek is az Isten teremtményei és akárcsak a keresztény ember, ők is örvendeznek, amikor Jézus születéséről hallanak hírt. Az előadók csodálatosan és élethűen utánozták ezeknek az állatoknak a sajátos hangjait a gyermekek nagy örömére.

Elhangzott több nagyon régi dal, de sok olyan is amelyet a XX.-dik században, vagy a közelmúltban írtak (Markó Béla és Lackfi János verseinek megzenésített változata.)

Az előadás fénypontja a karácsonyi énektanulás volt. Az Együttes tagjai többszőr elénekelték az egyik dal első szakaszát, majd felkérték a közönséget az éneklésre. Előbb elég bátortalanul énekeltek a szebeniek, de később már belejöttek a dalolásba. Akkor jutott eszembe az, hogy a felnőtt nemzedékek tudatából mennyire hiányzik a magyar zenei anyanyelv ismerete. Ennek az okát kutatva elgondoltam, hogy az utóbbi 50 évben Nagyszebenben 14 magyar zenetanár és tanárnő tanított, de néhány kivételével egyik sem óhajtott a magyar tagozaton dolgozni, inkább tanítottak a Zeneiskolában és a román általános iskolákban. A magyar gyermekeknek a zenét olyanok tanították, akik egyáltalán nem ismerték a magyar folklórt, sem Kodály Zoltán és Bartók Béla zenepedagógiai munkásságát.

Kalaka Nagyszeben 05 Kalaka Nagyszeben 01

A második ének tanulása már könnyebben ment. Ez abból derült ki, hogy két magyar leányka, Varró Júlia és Virág Anita vállalta, hogy a színpadon elénekli a megtanult dalt. Nagyon jól szerepeltek ezek a leánykák, s jutalomképpen értékes CD-t kaptak a Kaláka Együttes karácsonyi dalaival.

A közönség lelkes tapssal köszönte meg ezt az élményszerű műsort. Kb. 120 felnőtt és gyerek jött el az előadásra, közöttük voltak románok és németek is.

Végül a közönség nevében köszönjük a HÍD Egyesületnek, s főképp Serfőző Leventének, hogy meghívta városunkba a Kaláka Együttest ezzel a szívet-lelket gyönyörködtető műsorral.

Nagyszeben, 2015 december 10. 

Józsa Benjámin

 
 
 
Oldal teteje