• Magyar
  • Román

CsodaVár a nagyszebeni maratonon

2019-02-26 06:25
Szaladni és támogatni lehet a nagyszebeni magyar gyermekek egyik kedvenc tevékenységét

A projekt célja a meglévő helyszín gyermekbaráttá való átalakítása, valamint a tevékenységek bővítése, hogy ezáltal nagyobb csoportot tudjunk kiszolgálni, és egy munkahely biztosítása elkötelezett személy számára. A projekt a Sörház utcában, a HÍD – Magyar Házban zajlik. A 2017. októberében indult kezdeményezés sikeres, szépen növekszik a gyermekek száma. Első sorban a Nagyszebenből származó gyerekeket vonzza, akik különböző hátterű és társadalmi csoportokból érkeznek hozzánk. A Csodavárban játékos formában történik a magyar nyelvű oktatás. 

 csodavar 6_b

Fuss velünk a sokszínű Nagyszebenért!

A Csodavár pályázattal idén is indulunk a nagyszebeni nemzetközi maratonon.

Kétféleképpen támogathatsz:

Fuss velünk! Jelentkezési határidő: 2019. május 13. Részletek: https://bit.ly/2tuSuCi

Támogasd a futókat: http://maratonsibiu.ro/sustinato…/inscriere-sustinator-2019/

Beszámoló a 2018-as évről.

csv14_b

A CsodaVár egy 2017-ben létrehozott nem formális oktatási központ. Ez egy olyan interaktív hely, ahol a csecsemőknek, gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt lehetőséget kínálunk a különféle oktatási tevékenységekkel az egyes készségek fejlesztésére, a személyes fejlődésre színházon, táncon, kézműves foglalkozásokon, interaktív szabadidős tevékenységeken stb. keresztül. Mivel a CsodaVár egyre több embert vonz, folyamatosan bővítjük tevékenységünket, emiatt szükségessé válik legalább egy állandó munkahely létrehozása. A projekt a Sörház utca 2-es szám alatt található, amely ingatlan a Nagyszebeni Református Egyházközségé. A kezdetek óta sikeres és vonza a gyermekeket a különböző társadalmi csoportokból, más-más oktatási intézményekből. A hozzánk járó tanulók kellemesen érzik magukat, ez a hely egy jó találkozási pont számukra, ahol ismerkedhetnek és barátságot köthetnek. A CsodaVár már második éve működik, 2018-ban megkezdődött a központ felújítása, amelyet folytatni és tovább bővíteni kell. A CsodaVár projekt életképes, szükséges, megőrizhető és fejleszthető.

Fontos

A projektet 2017-ben indítottuk a rendelkezésre álló eszközökkel, infrastruktúrával és létesítményekkel, amelyet 2018-ban fejlesztettünk. A program megszületett, és kezdettől fogva nagyon vonzóvá vált a tervezett célközönség számára. Nagyon gyorsan fejlődött, ismertté vált, sok gyermek és fiatal kezdett rendszeresen járni az ingyenes foglalkozásokra.

A HÍD Egyesület vezetése úgy határozott, hogy a CsodaVár helysége átalakítható úgy, hogy kedvezőbb környezetet biztosítson ezekhez a tevékenységekhez. Éppen ezért úgy döntött, hogy a 2018-as év meglévő és összegyűjtött anyagi erőforrásainak jelentős része e projekt fejlesztésére irányul. Az elmúlt év folyamán ugyanazon épület alagsorában bőséges teret szabadítottak fel és tettek használhatóvá a gyermekek számára. Ezáltal lehetővé vált a táncos, játékos, mozgásos tevékenység és más területek fejlesztése. Az új  helység kialakítása révén megnyílt egy kapu egy másik korosztály - az ifjúsági csoport (14-35 év) - számára is, bővítve a CsodaVár funkcionalitását és a tantervet. 2019. elején újabb tevékenységek indultak, amelynek célközönsége ezúttal a csecsemők, a szüleik és a hölgyek voltak.

A tényleges tevékenységek jól képzett oktatók és szakemberek irányítása alatt kerülnek megrendezésre, akik jól körvonalazott elképzeléssel dolgoznak. Pénzügyi forrásokra van szükség a meglévő helyszínek üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez, valamint a humán erőforrások (legalább egy állandó fizetett személy) támogatásához, akik legalább heti 20 órát töltenek a CsodaVárban.

Tervek

A gyermekek és fiatalok számára ez a projekt vonzó és különleges lehetőséget biztosít a személyes fejlődésük szempontjából a nem formális oktatás által. A központban a kínálat bővült, tettünk néhány lépést a helyszínek korszerűsítésére, ahol a tevékenységek zajlanak. Javítjuk a projekt fejlesztéséhez szükséges eszközöket. Az általunk megálmodott CsodaVár szép és modern, korszerű berendezésekkel és modern technológiával rendelkezik. Így további felújítást tervezünk, amelynek segítségével a projekt még nagyobb vonzerővel bír és nagyobb számban tudjuk megszólítani a célközönségünket.

A projekt haszna

Jelenleg több, mint 60 kedvezményezett (főként gyermek és fiatal) van a CsodaVár programjaiban. Olyan gyermekek, fiatalok és felnőttek a tagjaink, akik hisznek a nem formális oktatásban, és érzik annak kedvező hatását. Szeretnénk tovább növelni a közvetlen kedvezményezettek számát. Tudjuk, hogy Nagyszebenben és környékén legalább 150 olyan gyermek és fiatal él, akik vagy tisztán magyar és / vagy vegyes családokból származnak és helyük lenne a projektünkben. A 2019-es célunk az, hogy megduplázzuk a jelenlegi létszámot. Az idei év végére kitűzött célunk, hogy a CsodaVár Központ küszöbét több, mint 120 - leginkább gyermek és fiatal - fő lépje át, azaz a Nagyszeben és környéke magyar közösségének 80-90% -a szerezzen tudomást a CsodaVárról és éljen vele.

Célkitűzések

A CsodaVár projekt sikere meglepett bennünket, de boldogok vagyunk ettől, és motiváltak. 4 fő célkitűzést állítunk 2019-re, amelyek az elkövetkező években folytatódnak. Természetesen továbbra is állandó kapcsolatban maradunk a közösség tagjaival, és folyamatosan figyelemmel kísérjük kívánságaikat és elvárásaikat.

1. A CsodaVár helyszíneinek felújítása, korszerűsítése, berendezése és felújítása modern technológiával. Erre szánjuk - kb. a projekt támogatására álló - forrás 40% -át, mivel nagyon fontos, hogy a kedvezményezettek számára látható változások történjenek, miközben biztosítjuk az egészséges és a kényelmes környezetet számukra. A projekt sikereit és lehetőségeit azokkal a személyekkel tudatjuk, akik támogatnak bennünket (hírlevelek útján), hogy továbbra is minél több anyagi forrást vonzanak a projekt megvalósításához és fejlesztéséhez. Ezt a célt a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból kívánjuk megvalósítani, a projekt költségvetésének legfeljebb 40% -át fordítjuk erre.

2. Új és korszerű berendezésekkel és technológiával felszerelt helységek, valamint vonzó és hasznos oktatási anyagok vásárlása. Ezen cél megvalósítása támogatási összegektől függ. 2019-ben azt szeretnénk - miután 2018-ban tettünk egy nagy lépést ezen a területen (vetítő, képernyő, hangtechnikai eszközök vásárlásával) -, hogy egy nagy teljesítményű laptopot sikerülne vásárolnunk. A projekt teljes költségvetésének kb. 15-20%-át szánjuk erre a célra.  Határidő: 2019. december.

3. Legyen egy állandó személy, aki a CsodaVár projekt irányításával és működésével, valamint  növekvő számú tevékenységeivel foglalkozik. Jelenlét a helyszínen kb. 18-20 óra hetente. A cél elérésének maximális határideje: 2019. szeptember 1.

4. A kedvezményezettek számának megduplázása 2019. év  végéig. A kívánt szám elérése: azaz 120 fő (főként a gyermekek és a fiatalok köréből).

Tevékenységek

A HÍD Egyesület erre a tevékenységre vonatkozó terve a következő 3 évre szól (2019-2021), ami már 2018. januárjában kezdődött. A Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon való részvétel segíthet pénzt gyűjteni, és egyes szakaszok végrehajtási időszakát le is rövidítheti. A projektet végrehajtó szervezet nonprofit jellegéből adódóan a szükséges források többségét gyűjtésből, projektalkalmazásokból, szponzorálásból, adományokból, saját forrásokból stb. szerzi. Ezen a ponton funkcionális tervünk van, de a határidők nagyban függnek az adománygyűjtő kampány sikerétől. A következőkben vázolunk egy realisztikus forgatókönyvet, melyet a maraton sikerességével együtt képzelünk el. A tavalyi stratégiára, tervre, valamint tapasztalatokra alapozunk.

2019. január - június: tevékenységek működtetése és bővítése, adománygyűjtő kampány, többek között a Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon keresztül, de más forrásokon keresztül (pályázatok és egyéb támogatási kérelmek útján). Ennek a kampánynak közvetett célja a tevékenység és eredményeinek tudatosítása és reklámozása.

Július - szeptember: korszerűsítési munkálatok, létesítmények használatba vétele és a helyszínek korszerű átalakítása. A siker és a mérték a befolyt összegektől függ.

Szeptember - december: a projektért felelős személy felvétele, a CsodaVár tagok számának megduplázása, tevékenységek bővítése.

December: A CsodaVár és az elért eredmények bemutatására egy nagyobb hagvételű esemény megszervezése. A meghívottak a CsodaVár mindenkori munkatársai, foglalkoztató pedagógusok és személyek, gyermekek, szülők, nagyszülők és ezekenk ismerősei, a helyi és környéki magyar intézmények vezetői, egyházi személyek, támogatók és más meghívottak. Az esemény egyben reklámozási és köszönetet kifejező rendezvény, évzáró és a tervek bemutatásának helyeként fog szolgálni.

Költségvetés

Projektünk működőképes és 2018-ban sikerült a Nagyszebeni Nemzetközi Maratonon és más forrásokon keresztül több, mint 18.000 lej feletti összeget gyűjteni. A tevékenységek bővülése, valamint a használt terek bővítése miatt megnőtt a működéshez és fejlesztéshez szükséges költségvetés összege. Az alábbiakban egy éves költségvetést és a 2019-re előirányzott költségterv kerül bemutatásra.

• Állandó kiadások:

Helység bérleti díja - 12 hónap * 500 lei = 6.000 lej.

A helységek összes rezsi költsége: - 12 hónap * 600 lej / hónap = 7.200 lej.

egyéb költségek (tisztítás, karbantartás, fogyóeszközök stb.) = 1.200 lej.

Reklám és design = 1.000 lej.

A 2019-es üzemeltetéshez összesen szükséges: 15.400 lej.

• Befektetések:

Önterülő epoxi padló, 60 nm. * 100 lej / m2. = 6.000 lej.

tároló bútor = 2.400 lej.

Javítási és falfestési költségek. 200 nm, 2.000 lej.

Laptop Lenovo IdeaPad 320-15IKB = 3.300 lej.

Segédanyagok különböző oktatási projektekhez = 2.000 lej.

A teljes beruházás 2019-ben: 15.700 lej.

A CsodaVár projekt teljes költségvetése 2019-ben: 31.100 lej

A maratonon összegyűjteni kívánt összeg: 9.900 lej (a CsodaVár projekt teljes költségvetésének mintegy 30% -a 2019-ben).

A  HÍD Szebeni Magyar Egyesület 2005-ben alakult abból a célból, hogy képviselje a magyar közösség érdekeit Nagyszebenben és környékén. Fő tevékenységként a kulturális, ifjúsági, társadalmi tevékenységeket, és végül, de nem utolsósorban az oktatási és gyermekfoglalkozásokat választották. Az egyesület számos intézménnyel, helyi és Kárpát-medencei szinten egyaránt jó kapcsolatrendszert épített ki, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az emberek közötti együttműködésekben is „híd“ szerepben közvetítsen minél több magyar értéket. 

A HÍD Egyesület és az általa működtetett Magyar Ház felélesztette a helyi magyar közösség kulturális életét. Nagyszebenben egy bevált gyakorlatot kínál az interetnikus együttműködés és hálózatépítés mind intézményi, mind egyéni szintjén. Az általuk szervezett programokkal a legtöbb ember számára kínálnak lehetőségeket függetlenül az etnikai és anyanyelvi különbségektől.

A HÍD Egyesület fontosabb műsorai:

• ARS HUNGARICA - 2006 óta megrendezett kulturális fesztivál, amely immáron magyarországi kulturális márka lett. A novemberben megrendezésre kerülő legfontosabb nemzetközi kulturális projekt Dél-Erdélyben, nemzetközi hírnévre tett szert.

• HUNGARIKUM Napok – hagyományőrző és gasztro – kulturális fesztivál, amelyet a természetben szervezünk és erős hatással van a közösségre. Több ezer ember látogat el Nagyszebenbe a program ideje alatt. A fesztivál része a Nagyszeben – Európai Unió Gasztronómiai Régiója programsorozat 2019. hivatalos programjának.

• A Magyar Film Napok egy olyan projekt, amely magyar filmművészeti alkotásokat mutat be. Ezen filmek többsége nemzetközileg elismert.

• Tematikus konferenciák - művészet, építészet és turizmus témakörökben.

 
 
 
Oldal teteje