• Magyar
  • Román

Ars HUNGARICA 2012 - második nap, november 8.

2012-10-20 02:49
kiállítás megnyitó, irodalmi műsorok, barokk és jazz koncertek, barokk táncház, kávéházi koncert

Csütörtökön a környéki magyarlakta településeken is kulturális műsorokat szervezünk a helyi egyházak segítségével és meghívottaink közreműködésével. Nagyszebenben Incze Ferenc kiállítást nyitunk meg a Brukenthal Múzeum Kék Házának multifunkcionális termében, majd barokk estére kerül sor, koncert után táncházat is szervezünk.

Kiállítás megnyitó - INCZE FERENC - Brukenthal Múzeum, Kék Ház – 15,00

ADY ENDRE emlékműsor - Habitus Galéria - 19,00

Könyv- és kiadó bemutató - Habitus Galéria – 18,00

Koncert – CODEX Régizene Együttes (Csíkszereda) - Habitus Galéria - 19,00

Barokk TÁNCHÁZ - Habitus Galéria - 20,30

Régi Magyar Cabaret - Atrium Kávézó – 22,00

Kiállítás megnyitó - INCZE FERENC - Brukenthal Múzeum, Kék Ház – 15,00

Incze Ferenc Nagyszebenben élt gyermek- és ifjúkorában. Később gyakran járt vissza alkotni, inspirálódni. Utolsó nagyszebeni tárlata 1985-ben volt ugyancsak a Brukenthal Múzeumban és az akkor kiállított alkotásokat itt is hagyta adományként Nagyszebennek, a múzeum raktárában őrzik. Ezek közül és a Székelyföldön működő képzőművészeti múzeumokból, nem utolsó sorban nevelt lánya és ennek családja Polonyi Jolán hagyatékából válogattak a kiállítás kurátorai dr. Mesea Iulia nagyszebeni muzeográfus  és Csergő Tibor a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum igazgató.

A kiállítás célja, hogy Incze Ferenc művészi pályáját, sajátos nyelvezetének és világszemléletének kialakulását bemutassa, kihangsúlyozva nagyszebeni kötődését, a várost számtalan alkotásaiban bemutató művekkel. A tárlaton 1970–1988 között készült festmények szerepelnek, amelyek a festő sajátos, egységes univerzumát szemléltetik.

Incze Ferenc festői pályafutásában az áttörés éve 1973 volt. Ebben az évben ugyanis egyik önarcképét ezüstéremmel díjazták a párizsi Francia Képzőművészek Szalonja 300. évfordulója alkalmából megrendezett tárlaton, és a Francia Képzőművészek Társaságának örökös tagjává választották. Ezt a festményt is megtekintheti a nagyérdemű nevelt lánya, Polonyi Jolán és családja jóvoltából.

Incze Ferenc nem a szürrealizmusnak hódolt: alakjai emlékeztethetnek a Salvador Dali és más szürrealisták munkáiban látottakra, a művész azonban valójában a realizmus és az expresszionizmus határvidékén alkotott. Nem irreális víziókat, hanem saját magát, az életét festette le: érzelmeit, vívódásait, megaláztatásait, örömeit és bánatait vitte a vászonra.

„…hasonló anyagi és társadalmi körülmények között a mi Incze Ferencünk egy másik Dali lehetett volna” – összegezte a nyolcvanas évek végén készült és csodaszámba menően a Korunkban megjelent interjúban, a művész munkásságára odafigyelők véleményét tömörítő módon legnagyobb ötvösművészünk, Fuhrmann Károly.

„Mindent elmondott magáról, amit elmondásra érdemesnek tartott. Incze, az őrült – így emlegették, pedig csak nyíltan, őszintén vallott saját életéről, nem hódolt be a szocialista realizmusnak” – így méltatta Incze Ferenc festőművészt Tibori Szabó Zoltán újságíró a festő születésének századik évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás megnyitóján, 2010. szeptemberében a kolozsvári Quadro Galériában.

A nagyszebeni kiállítás megnyitóján Székely Sebestyén György: Incze Ferenc (1910–1988) - Képzőművészeti monográfiája is megtalálható lesz.

„Szemrevaló nyomdai kivitelezésű monográfia az „őrült” előnevet viselő, az elismerési vágytól égő és önmítoszt teremtő erdélyi magyar szürrealistáról, aki a vásznain festett magának életet, és – ha „hóhérai” hagyják – „egy másik Dalí lett volna”. Erdélyben Incze Ferencnél elmélyültebben és kitartóbban aligha foglalkozott valaki a képzőművészetben az alkotó egyén belső problémáival.” (Korunk)

3102_b

Incze Ferenc_01_b

(click a képre)

 

ADY ENDRE emlékműsor – Habitus Galéria - 19,00

Szeretném, ha szeretnének... - Zorkóczy Zenóbia műsora, zongorán kíséri Kovács Réka

Az előadásban a szavalat és az ének, mint művészi kifejezési eszközök, váltogatják egymást. Ugyanis a versek egy részét a művésznő szuggesztív szavalattal tolmácsolja, míg a többi költeményt énekli. A megzenésített versek, Reinitz Béla zeneszerző dallamvilágával kiegészülve csendülnek fel, Kovács Réka zongorista zenei kíséretében.

Reinitz Béla zeneszerző, Ady Endre kortársa, a modern magyar zene, Bartók és Kodály híve és lelkesítő támogatója volt, és az ő nevéhez fűződnek az első megzenésített Ady-versek. A költő és a zeneszerző, mint rokon lelkek, kölcsönösen jó hatással voltak egymás művészetére. Kortársaik véleménye szerint, senki úgy nem fogadta és senki úgy nem értette Ady Endre írásait, mint Reinitz Béla. Az addig ismeretlen zeneszerző, a lánglelkű költő megzenésített poémáival mintegy berobbant a köztudatba.

Az irodalmi-verses előadás gerincét képező huszonhét Ady-verset a költő több alkotói ciklusából válogatták össze, egyfajta összefoglalót, szintézist nyújtva a nyugatos poéta költészetének egészéből: a szerelmes versek mellett helyet kapnak az istenes versek és a hazafias líra is.

Ady emlekmusor_b

 


Könyv- és kiadó bemutató - Habitus Galéria – 18,00

A néma templomok is kötelesek őrizni, nemcsak a múltat, hanem építeni nehéz időkben is a jövendőt.” Dr.Csiha Kálmán ref. püspök

Könyvbemutató a dél erdélyi szórványvilágról: tallózás az erdélyi végek múltjában és jelenében.

Dr. Gudor Kund Botond:

• Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi közösségei, Inquisitoria Dioceseos Alba-Carolinensis Reformatae Relatoria (1754), Erdélyi Egyháztörténeti Könyvek, Kriterion Könyvkiadó – Tortoma Könyvkiadó, Kolozsvár – Barót, 2012. Előszó: Vetési László szórványkutató

• Rediviva Chartophylax Igeniensis. Az erdélyi hegyaljai Magyarigen református közösségének története, Kolozsvár-Barót, Kriterion-Tortoma kiadó, 2011. Előszó: Dr. Margittai Gábor- szórványkutató, irodalomtörténész

Bemutatja a szerző és Demeter László a Tortoma Kiadó vezetője, baróti múzeumigazgató.


BAROKK EST - Habitus Galéria (Belépő: 5 RON helyben)

Koncert – CODEX Régizene Együttes (Csíkszereda) - 19,00

Erdélyi barokk kori muzsika

A Codex régizene együttes 1996 őszén alakult sepsiszentgyörgyi, brassói, csíkszeredai zenetanárokból.

Fő célja a  XV-XIX. századi magyar (elsősorban erdélyi) és európai műzene megszólaltatása korhű hangszertípusokon és korhű előadási stílusban. Számos nemzetközileg elismert előadó művészektől tanultak nemzetközi mesterkurzuson: Innsbruck, Utrecht, Karlsruhe, Sopron, Szeged, Szombathely, Szentendre, Budapest,stb.

Repertoár:

- XVI-XX századi erdélyi és magyar műzene (Reilich, Sartorius, Honterus, Kájoni kódex, Balassi dalok, Pálóczi dalok, Szentgyörgyi kézirat, Martonffy István kézirata, Rózsavölgyi, Tormássy, Bihari, Bartók művek)

- kelet-európai zene (Vietoris kódex, Apponyi kézirat, Lőcsei kézirat stb.)

- korabarokk olasz muzsika (Castello, Cima, Frescobaldi stb.)

- francia barokk zene (Hotteterre, Marais, Boismortier etc.)

- olasz barokk zene (Vivaldi, Albinoni, Corelli etc.)

- német barokk zene (Telemann, Haendel, Bach etc.)

Codex_04_b


Barokk TÁNCHÁZ – 20,30

Közreműködik a CODEX Együttes

Codex_03_b

Régi Magyar Cabaret - Atrium Kávézó – 22,00 (Belépő: 5 RON helyben)

- A pesti dal kultúrtörténete - Laczkó Vass Róbert kolozsvári színművész zenés "konferansza". Zongorán kísér Szép András.

 

VÍZAKNA – Református gyülekezeti terem

ADY ENDRE emlékműsor – 19,00

Szeretném, ha szeretnének... - Zorkóczy Zenóbia műsora, zongorán kíséri Kovács Réka


Könyv- és kiadó bemutató – 20,00

• Gudor Kund Botond: Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi közösségei.

• Gudor Kund Botond: Az erdélyi-hegyaljai Magyarigen református közösségének története

Meghívottak: Dr. Gudor Kund Botond történész, református lelkész és Demeter László történész, a Tortoma Könyvkiadó igazgatója  

 
 
 
Oldal teteje