• Magyar
  • Román

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázata

2015-05-27 02:17

Kik pályázhatnak? Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2014/2015-ös iskolai évben magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

Logo erhangja_b

1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 500 RON-t.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!

Az ösztöndíjra városon élő rászoruló, tehetséges tanulók szülei is pályázhatnak!

A pályázat leírása

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így felhívásunkra a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnyi támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanuló előmenetelét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást Egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységesen érvényesített értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, C. F.:16762860, 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Dec.1989, nr. 116. tel.: 0264-531153, 0755-172225, e-mail: nyilas_misi@yahoo.com, honlap: www.nyilasmisi.ro

Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (81 000 Ft/év) azonban minden támogatási szerződéssel rendelkező, ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kizárólag a 2015/2016-os támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!

A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap és űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, kérhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve megtalálható az Egyesület székhelyén.

A pályázatot a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület székhelyén, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani.

Az Egyesület székhelyének címe:

Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”

400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj

A hiányos pályázatokat és a pontatlanul kitöltött adatlapokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:

Telefonszám: 0264-531153 0755-172225

E-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com

Ügyfélszolgálat: munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.

Határidő: A pályázatok benyújtásának határideje 2015. július 31.

(A pályázatnak 2015. július 31-ig el kell jutnia az Egyesület székhelyére.)

Közlemény

Forrás: erhangja.ro, erdely.ma

 
 
 
Oldal teteje