• Magyar
 • Román

Interjú a nagyszebeni RMDSZ képviselőjelöltekkel

2016-11-29 03:16

2016 december 11-én parlamenti képviselő vállasztásokra készülünk.  Megkérdeztük Szeben megye nagyszebeni RMDSZ képviselőjelöltöket, Badi Blankát és Bándi Leventét a szebeni magyar közösség problémáiról és megoldási terveiről.

2016 december 11-én parlamenti képviselő vállasztásokra készülünk.  Megkérdeztük Szeben megye nagyszebeni  RMDSZ képviselőjelöltöket, Badi Blankát és Bándi Leventét a szebeni magyar közösség problémáiról és megoldási terveiről.

badi blanka_b

Badi Blanka, parlamenti képviselő – jelöltjét megkérdeztük a Szeben megyei fiatalokról.

szeben.ro Milyen a Szeben megyei magyar ifjúsági élet? Hol találkozhatunk szebeni magyar fiatalokkal? Milyen szerepet vállalnak a szebeni magyar közösség életében? 

Badi Blanka: A Szeben megyei magyar ifjúsági élet tudtom szerint volt, van és lesz. Addig amíg léteznek az ifjúsági székházak ahol találkozni lehet, addig amíg megszervezik a különböző magyar kulturális eseményeket ahol sok önkéntes, odaadó, ötletes fiatal tevékenykedik addig mondhatjuk, hogy ifjúsági élet van.

szeben.ro Szeben megyébe, főleg Nagyszebenbe az egyetemeknek és a legújabb munkalehetőségeknek köszönhetően szép számban érkeznek magyar fiatalok. Jelentős részük itt is marad, a magyar közösség tagjaivá válnak. Mit üzen nekik? Hogyan fog közreműködni abban, hogy a szórvány határán is otthonosan érezzék magukat?

Badi Blanka: Szeretném, hogy a szebeni ifjúság és az ide letelepedett fiatalok és nem csak fiatalok között, több legyen az együttműködés, tiszteljék, becsüljék egymást és próbáljanak együtt egy biztosabb jövőt építeni. Teret fogok adni céljaik eléréseikhez bevonni őket a döntések hozásába.

szeben.ro  Medgyesen több csoporttal is működik a Gyöngyvirág Néptánccsoport. Nagyszebenben pár éve a Forgós együttes tevékenysége megszűnt, többek között a próbaterem hiánya miatt. Milyen tervek vannak ilyen szinten? Fel lehet-e éleszteni a tánccsoportot? 

Badi Blanka: Ez egy szomorú kérdés, a Forgós együttes be indítása nem csak a terem hiánya hanem a fiatalok hiánya is. Remélem, hogy idő megoldás és nem sokára újra néptánccsoportunk lesz Szebenben.

szeben.ro Milyenek a kapcsolatok a Szeben megyei fiatalok és a tömbmagyarságban élők között? Van-e együttműködés, közös-, illetve különböző csereprogram ?

Badi Blanka: Tudtom szerint nagy kapcsolatok nincsenek, hiányzik az együttműködés, közös csereprogram és talán ennek a magyarázata a túl elfoglaltság a mindennapi életben. Szeretném ha a tömbmagyarság élők részéről aljállatokat kapjunk.


 

Bándi Leventét a Szeben megyei RMDSZ képviselőjelöltet az oktatásról és egyházról faggattuk. 

Bandi Levente_b
     

Bándi Levente: Nagyszebenben születtem 1981. március 6-án, nős vagyok, két gyermekem van, egy lányom és egy fiam , mind két gyermekem magyar nyelvű tanintézményekben tanulnak. Szülővárosomban, magyar tagozaton érettségiztem  , majd Nagyszebenben diplomáztam  és mesteriztem a gépészmérnöki karon. Jelenleg a szebeni SC. Compa SA. gyárban dolgozom, mint gépészmérnök (CNC-programozó).

szeben.ro A szebeniek már ifjú kora óta ismerik, aktív tagja volt a Madisznak, később a Szmisznek, jelenleg a a Szebeni Református Egyházközség presbitere. Milyen mindennapi problémákkal küzd a Szeben megyei magyarság? 

Bándi Levente: A Szeben megyei magyarság legfontosabb problémája a fennmaradás a szorványban úgy iskola szinten, mint magyar  közösségként.

Itt megemlíteném :

 • A magyar  tagozat további fenntartása és működtetése, úgy az óvoda, mint az iskola területén, mivel sajnos a létszám évről-évre csökken a szórványban. Legyen lehetőségük a gyermekeinknek, hogy anyanyelvünkön tanuljanak. 
 • Úgyszintén fontosnak tartom az egyházak fenntartását és támogatását .
 • Idézem  Reményik Sándor – Templom és Iskola című verséből   “ Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! ” 
 • Ápolni hagyományainkat, kultúránkat, mivel ezek tesznek különbséget köztünk és a velünk élő más nemzetiségű emberek között ebben az országban, amire büszkék lehetünk.  
 • A vegyes házasságú családok közösségünkben való beilleszkedik. 
 • A politikum visszanyerje a magyar közösség azon tagjainak bizalmát is, akik az utóbbi időben esetleg elfordultak a közélettől.

Kérem, december 11-én szavazatukkal támogassák az RMDSZ jelöltjeit!

szeben.ro  Egyházaink közösségünk támpilléréi! Presbiter tisztségében milyen feladatokat teljesít? 

Bándi Levente:   Itt szeretném elmondani azt , hogy az egyházhoz sok szép és hasznos élmények fűződnek kicsi korom óta. Itt tanultam meg legelőször azt ,hogy mit jelent a közösség, a közös tanulás , fiatalok kórusában tevékenykedni ,és önkéntes munkák vállalása a közösségünk részére és fiatalok együtt működésére. Ezúttal megszeretném köszönni: Molnár Levente tiszteletes úrnak , Gáll Sándor tiszteletes úrnak, és Varró Sándor tiszteletes úrnak segítségüket és támogatásukat a fiatalok összefogása és együttléte iránt. Úgyszintén Ft.Msgr. Raicea Onoriu-Oscar, főesperes-plébános, pápai káplán  úrnak a támogatását.  A nőszövetség adományait .-           

Presbiteri tisztségem előtt sok önkéntes tevékenységen vettem részt :

 • Ünnepek részére való segítés , karácsony részére templom díszítés , tea délutánok besegítésében
 • Lelkészi hivatal tetőjavításánál besegíteni 
 • Amerikai fiatal  testvérek családi fogadása és velük való foglalkozás
 • Holland fiatal testvérek családi fogadása és velük való foglalkozás , kirándulás szervezés és végrehajtás.
 • Magyarországi kórus tagok  családi fogadása és velük való foglalkozás
 • A református kórus tagja 2002-ig

Presbiteri tisztségem óta tovább vállalom az önkéntes tevékenységeket a közösségünk épülése részére:

 • Holland testvér gyülekezettel való kapcsolat fenntartása
 • A szebeni református fiatalok képviselése Hollandiában azokról beszámolót tartani a holland fiataloknak.
 • A presbiteri gyűléseken helyes döntéseket szavazni és jó tanácsot javasolni a templom és közösségünk részére.
 • A templom fűtés és ablak kicserélés részére való évi adományozás
 • Ezeket a kevés időmből felszánva, a magyar közösségért vállaltam és továbbra is vállalom.

szeben.ro Mindkét gyereke a szebeni magyar nyelvű tanintézményekben, csoportokban tanul. Mind tudjuk, a városban sok magyar anyanyelvű gyerek van. Hogyan fog közreműködni abban, hogy meggyőze a szülőket, hogy magyar oktatásban részesítsék gyerekeiket?

Ez igaz, sok magyar anyanyelvű gyerek van Szebenben de azért, itt bővíteni szeretném az úgy mondott “ sok magyar anyanyelvű gyerek “ – idézetet.

Ünnepélyek alkalmából látszik a legjobban a gyermekek sokasága , de az is észlelhető , hogy kor különbség is van köztük.

És innen kezdődhet az úgy-mondott harc a magyar tagozat fen maradásáért ,mivel az óvodában gyönyörű minden reggel végig nézni azt , hogy milyen szép számban vannak, igen ám de itt három korosztályú csoport gyerek van összevonva. Itt dől el az iskola magyar tagozatának az utánpótlása ,működése. És itt példának adhatnám a 2015-2016 tanfolyam évet amelyben a magyar óvoda nagycsoportorjában 3 gyerek volt és ez a 3 gyermek kellet volna ősszel egy magyar osztályt képezzen. Ilyen esetben nagyon nehéz a szülőket meggyőzni, hogy gyermeküket magyar tagozatra írassák. De azért itt is vannak és kerülhetnek megoldások azért kell összefogás, megértés és bizalom. De igaz van olyan tanfolyam év is mint például a 2016-2017 év amikor a nagycsoportban összesen 11-en vannak és ez a létszám, osztályt biztosítana. Ebben az esetben is nagy a harc a szülök meggyőzésében,hogy gyermekeik magyar tagozaton folytassák tanulmányaikat.

Itt szeretnék egy pár dolgot felsorolni ami a szülök meggyőzésére szolgálna :

 • Gyerekeik anyanyelven folytathassák tanulmányaikat
 • Jól kiképzett oktatók  foglalkoznak gyerekeikkel
 • Két külföldi nyelv tanulása  
 • A gyerekek együtt többféle tevékenységen vesznek részt, megemlíteném:szavaló versenyen, úszáson , modern tánc oktatáson , kiránduláson , táborozáson.
 • Túlórai iskolázásban is részt vehetnek, ahol házi feladatukat végezheti oktatok felügyelése alatt  (After school) . Itt szeretnék szólni a vegyes házú szülőknek,hogy ez nagy előny és segítség a gyerekeiknek a tanításában.
 • A magyar tagozaton lévő gyermekek, támogatásban is részesülnek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. alapítványon keresztül.

szeben.ro Ön fontos szerepet vállalt az olyan események szervezésében, amelyek építik a szebeni közösséget. Hogyan tervezi támogatni a Szeben megyei közösségépítő kulturális eseményeket, valamint ezek szervezőit?

Úgy van! Igaz ,hogy sok esemény szervezésben részt vettem és mindegyiken önkéntes besegítő munka vállalással és különféle adományokkal támogattam és támogatni fogom a közösségépítő kulturális eseményeket, valamint ezek szervezőit.

 
 
 
Oldal teteje